C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

Заповед за приемане на правила за случайно разпределение на делата и Правила за случайно разпределение на делата -23.12.2022г.

Заповед за отмяна на вътрешните правила и мерки за работа в условията на пандемия

Вътрешни правила съдебни помощници АдмС - Пазарджик, 30.03.2022 г

Правила за вътрешния ред, пропускателния ред и сигурността на сградите и обектите

Вътрешни правила и мерки за работа на Административен съд-Пазарджик в условията на пандемия -в сила от 01.06.2021 г.

Вътрешни правила за реда и организацията на провеждане на стаж на стажант-юристи в Административен съд-Пазарджик

Стандарти за качеството на съдебно-административното обслужване в Административен съд-Пазарджик

Правилник на администрацията в съдилищата

Етичен кодекс на българските магистрати

Етичен кодекс на съдебните служители

Политика за защита на личните данни


Вътрешни правила и времеви стандарти

Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебните актове

Правила за изпращане на призовки и съобщения, чрез електронен адрес
Правила за публикуване на актове на съда в интернет
Правила за докладване на нарушения на етичния кодекс от служителите на съда
Правила за работа с медиите
Заповед РД-08-06 от 11.01.2011г. за критериите за дело с особен обществен интерес
Заповед РД-08-69 от 30.12.2011г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информaция


Планове и стратегии

Оперативен план 2020г.

Оперативен план 2019г.

Стратегия 2019-2023 на Административен съд-Пазарджик

Оперативен план 2018г.

Стратегия 2014-2018 на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК
Стратегия 2011-2013 на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК
Стратегия 2008-2010 на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация