C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

Правила за случайно разпределение на делата -21.02.2024г.

Правила за случайно разпределение на делата -23.10.2023г.

Заповед за достъп до помещенията на Административен съд-Пазарджик на основание чл.93, ал. 1 от ЗСВ и § 2  от Правилата за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в сградите и обектите на съдебната власт, утвърдени със Заповед № ЛС-04-495/20.10.2020 г. на министъра на правосъдието

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ЕПЕП

                      Приложение 1 - Заявление за достъп до електронни съдебни дела и електронни съобщения

                      Приложение 2 - Заявление за отмяна на достъп до дело и или отказ от електронно призоваване

                      Приложение 3 - Заявление за прекратяване на електронния достъп до дело на трето лице


Заповед за приемане на правила за случайно разпределение на делата и Правила за случайно разпределение на делата -23.12.2022г.

Заповед за отмяна на вътрешните правила и мерки за работа в условията на пандемия

Вътрешни правила съдебни помощници АдмС - Пазарджик, 05.02.2024 г

Правила за вътрешния ред, пропускателния ред и сигурността на сградите и обектите

Вътрешни правила и мерки за работа на Административен съд-Пазарджик в условията на пандемия -в сила от 01.06.2021 г.

Вътрешни правила за реда и организацията на провеждане на стаж на стажант-юристи в Административен съд-Пазарджик

Стандарти за качеството на съдебно-административното обслужване в Административен съд-Пазарджик

Правилник на администрацията в съдилищата

Етичен кодекс на българските магистрати

Етичен кодекс на съдебните служители

Вътрешни правила и времеви стандарти

Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебните актове

Правила за изпращане на призовки и съобщения, чрез електронен адрес
Правила за публикуване на актове на съда в интернет
Правила за докладване на нарушения на етичния кодекс от служителите на съда
Правила за работа с медиите
Заповед РД-08-06 от 11.01.2011г. за критериите за дело с особен обществен интерес
Заповед РД-08-69 от 30.12.2011г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информaция


Планове и стратегии

Оперативен план 2020г.

Оперативен план 2019г.

Стратегия 2019-2023 на Административен съд-Пазарджик

Оперативен план 2018г.

Стратегия 2014-2018 на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК
Стратегия 2011-2013 на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК
Стратегия 2008-2010 на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация