C C C C A+ A A- X

Дела с общ.интерес

2022

Административно дело 966 от 2022г.  
420 Закон за държавния служител

Съдия НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ

Разпореждане за образуване от 18.10.2022г.
Образувано на 18.10.2022г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 8225 от 18.10.2022г.
Дело по подсъдност Административно дело 9209/2022г. Административен съд - София град
ЗДСЛ /ПРОТИВ ЗАПОВЕД № РД-01-378/23.09.2022 Г. НА БОЙКО РАНОВСКИ-ИЗП.ДИРЕКТОР НА ИА АА
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател  С.В.С.
Ответник  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Административно дело 886 от 2022г.  
500 Изборен кодекс
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 26.9.2022г.
Образувано на 26.9.2022г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 7571 от 26.9.2022г.
ИК ПРОТИВ ЗАПОВЕД № ТУ-184 ОТ 23.09.2022 Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ПАЗАРДЖИК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател   КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ"
Ответник   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


Административно дело 879 от 2022г. 

500 Изборен кодекс
Съдия МАРИЯ Б. ХУБЧЕВА

Разпореждане за образуване от 19.9.2022г.
Образувано на 19.9.2022г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 7407 от 19.9.2022г.
ИК ПРОТИВ ЗАПОВЕД № ТУ -179 ОТ 15.09.2022Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ГР. ПАЗАРДЖИК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.


Жалбоподател КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ"
Ответник  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Административно дело 680 от 2022г

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
Съдия СВЕТОМИР В. БАБАКОВ

Разпореждане за образуване от 4.7.2022г.
Образувано на 4.7.2022г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5842 от 4.7.2022г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 21, АЛ.2 И ДР. ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 36/ 28.02.2008 Г. НА ОБЩ. СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

Административно дело 277 от 2022г.  
1700 Закон за местното самоуправление и местната администрация
 
Съдия МАРИЯ Б. ХУБЧЕВА

Разпореждане за образуване от 10.3.2022г.
Образувано на 10.3.2022г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2222 от 10.3.2022г.
ЗМСМА ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 49/24.02.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ПО ПРОТОКОЛ № 2/24.02.2022 Г.
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Жалбоподател   К.Н.П.
Жалбоподател   Т.В.У.
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД


Административно дело 492 от 2022г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия СВЕТОМИР В. БАБАКОВ

Разпореждане за образуване от 5.5.2022г.
Образувано на 5.5.2022г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3972 от 5.5.2022г.
ЧЛ.185 АПК

Протестираща страна  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

Административно дело 98 от 2022г.  
1700 Закон за местното самоуправление и местната администрация

Съдия СВЕТОМИР В. БАБАКОВ

Разпореждане за образуване от 25.1.2022г.
Образувано на 25.1.2022г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 786 от 25.1.2022г.
ЗМСМА/СРЕЩУ РЕШЕНИЕ № 275, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОС ПАЗАРДЖИК, ПРОВЕДЕНО НА 29.12.2021Г., ПРОТОКОЛ № 13/
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

 

Административно дело 91 от 2022г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
  
Съдия НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ

Разпореждане за образуване от 25.1.2022г.
Образувано на 25.1.2022г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 736 от 24.1.2022г.
ЧЛ. 185 АПК/ ПРОТИВ ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА "ВАРВАРА"- ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 724/ 30.12.2021Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.СЕПТЕМВРИ
Делото е със значим обществен интерес.

Жалбоподател   ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 822088224
Ответник  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

2021

Административно дело 1396 от 2021г. /20217150701396/, По новия ГПК Административно отделение, VIII състав
1700 Закон за местното самоуправление и местната администрация
 
Съдия СВЕТОМИР В. БАБАКОВ

Разпореждане за образуване от 21.12.2021г.
Образувано на 21.12.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 10459 от 20.12.2021г.
ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 653/29.10.2021 Г., ПРОТОКОЛ № 34 И РЕШЕН. № 693/30.11.2021 Г., ПРОТОКОЛ № 35 НА ОБС СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

Административно дело 1389 от 2021г. /20217150701389/, По новия ГПК Административно отделение, VI състав
1700 Закон за местното самоуправление и местната администрация
Съдия при образуване ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 21.12.2021г.
Образувано на 21.12.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 10452 от 20.12.2021г.
ЗМСМА ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 646/29.10.2021 Г., ПРОТОКОЛ № 34 И РЕШЕН. № 686/30.11.2021 Г., ПРОТОКОЛ № 35 НА ОБС СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Ответник  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

Административно дело 1388 от 2021г. /20217150701388
1700 Закон за местното самоуправление и местната администрация

Съдия СВЕТОМИР В. БАБАКОВ

Разпореждане за образуване от 21.12.2021г.
Образувано на 21.12.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 10451 от 20.12.2021г.
ЗМСМА ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 645/29.10.2021 Г., ПРОТОКОЛ № 34 И РЕШЕН. № 685/30.11.2021 Г., ПРОТОКОЛ № 35 НА ОБС СЕПТЕМВРИ

Жалбоподател ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

Административно дело 640 от 2020г. /20207150700640/, По новия ГПК Административно отделение, XII състав
2300 Други дела по ЗОС и ЗДС
Съдия КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ

Разпореждане за образуване от 12.6.2020г.
Образувано на 12.6.2020г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3613 от 12.6.2020г.
ЗОС ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 136 ОТ 30.06.2016 Г. ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ НА ОБС ПАЗАРДЖИК
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Жалбоподател   А. Т. Я.
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК


 
Административно дело 1231 от 2021г. /20217150701231/, По новия ГПК Административно отделение, IX състав
500 Изборен кодекс
Съдия НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА

Разпореждане за образуване от 8.11.2021г.
Образувано на 8.11.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 9195 от 8.11.2021г.
ИК / ПРОТИВ ЗАПОВЕД № ТУ-244 ОТ 04.11.2021 Г. НА ОБЛ. УПРАВИТЕЛ С АДМ. ЦЕНТЪР ПАЗАРДЖИК
ОПРЕДЕЛЯМ ДЕЛОТО КАТО ТАКОВА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС!

Жалбоподател   КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ"
Ответник   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР. ПАЗАРДЖИК


Административно дело 1286 от 2021г. /20217150701286/, По новия ГПК Административно отделение, IX състав
500 Изборен кодекс
Съдия НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА

Разпореждане за образуване от 22.11.2021г.
Образувано на 22.11.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 9664 от 22.11.2021г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 147-МИ/19.11.2021 Г. НА ОИК РАКИТОВО
ОПРЕДЕЛЯ ДЕЛОТО КАТО ТАКОВА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Жалбоподател   К. Щ. Х.
Ответник   ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РАКИТОВО


Административно дело 1363 от 2021г. /20217150701363/, По новия ГПК Административно отделение, IX състав
500 Изборен кодекс
Съдия НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА

Разпореждане за образуване от 16.12.2021г.
Образувано на 16.12.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 10363 от 16.12.2021г.
ИК/ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 339-МР ОТ 10.12.2021 Г. НА ОИК ПАЗАРДЖИК
Делото е със значим обществен интерес.

Жалбоподател   К. Т. К.
Ответник   ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК


Административно дело 1364 от 2021г. /20217150701364/, По новия ГПК Административно отделение, I състав
500 Изборен кодекс
Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 16.12.2021г.
Образувано на 16.12.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 10364 от 16.12.2021г.
ИК/ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 338-МР ОТ 01.12.2021 Г. НА ОИК ПАЗАРДЖИК
Делото е със значим обществен интерес.

Жалбоподател   К. Т. К.
Ответник   ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК

 

Административно дело 1410 от 2021г. /20217150701410/, По новия ГПК Административно отделение, I състав
500 Изборен кодекс
Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 23.12.2021г.
Образувано на 23.12.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 10561 от 23.12.2021г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 350-МИ ОТ 19.12.2021 Г. НА ОИК ПАЗАРДЖИК
Делото е със значим обществен интерес.

Жалбоподател   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК

Административно дело 672 от 2021г. /20217150700672/, По новия ГПК Административно отделение, IX състав
3100 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община
 
Съдия НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА

Разпореждане за образуване от 14.6.2021г.
Образувано на 14.6.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5541 от 14.6.2021г.
ЗУТ/ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 231/25.11.2013 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №13
Определя делото като такова със значим обществен интерес!
Да се публикува на таблото и на страницата на Адм. съд Пазарджик

Жалбоподател   ИКО СТИЛ ЕООД  
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК
  Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация