C C C C A+ A A- X

Дела с общ.интерес

2024

 

Административно дело 654 от 2024г.  

500 Изборен кодекс
Съдия ЕВА Д. ПЕЛОВА

Разпореждане за образуване от 6.6.2024г.
Образувано на 6.6.2024г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5209 от 6.6.2024г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 143-ЕП/НС/ ОТ 01.06.2024Г. НА РИК - ПАЗРДЖИК
Определя делото като такова със значим общенствен интерес.

Жалбоподател  М.Г.Д.
Ответник  РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК
Протокол от 12.06.2024 г.             Решение от 12.06.2024

 

Административно дело 499 от 2024г. 
500 Изборен кодекс

Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 26.4.2024г.
Образувано на 26.4.2024г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3855 от 26.4.2024г.
ИК СРЕЩУ ЗАПОВЕД ТУ-78/25.04.24 Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Жалбоподател Б. А. С.
Ответник ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Решение № 1691/29.04.2024г. по АД 499/2024 описа на Адм.съд-Пазарджик

Административно дело 402 от 2024г.  
500 Изборен кодекс
 
Съдия ВЕСЕЛКА В. ЗЛАТЕВА

Разпореждане за образуване от 4.4.2024г.
Образувано на 4.4.2024г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3146 от 4.4.2024г.
Върнато Административно дело 1081/2023г. Административен съд - Пазарджик V състав
Дело на висша инстанция Административно дело 11669/2023г. Върховен административен съд
ИК

Жалбоподател  Б. Г. М.
Жалбоподател С.А.Т.
Жалбоподател А.С.Н.
Жалбоподател  ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 
Ответник ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК

Административно дело 236 от 2024г.    
500 Изборен кодекс

Съдия ДИЯНА Б. ЗЛАТЕВА-НАЙДЕНОВА

Разпореждане за образуване от 20.2.2024г.
Образувано на 20.2.2024г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1675 от 20.2.2024г.
Върнато Административно дело 1119/2023г. Административен съд - Пазарджик V състав
Дело на висша инстанция Административно дело 11680/2023г. Върховен административен съд
ИК

Жалбоподател   К.Г.В.
Ответник ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕЛОВО

Решение № 985/14.03.2024г. по АД 236/2024 описа на Адм.съд-Пазарджик

Административно дело 101 от 2024г. 
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

Съдия ВЕСЕЛКА В. ЗЛАТЕВА

Разпореждане за образуване от 19.1.2024г.
Образувано на 19.1.2024г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 548 от 19.1.2024г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОР. НА ОБЩИНА БЕЛОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 620/27.01.2011 Г.,ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА С РЕШЕНИЕ № 201/25.01.2021Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО

2023

Административно дело 1121 от 2023г. 
500 Изборен кодекс
Съдия МАРИЯ Б. ХУБЧЕВА

Разпореждане за образуване от 13.11.2023г.
Образувано на 13.11.2023г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 9495 от 13.11.2023г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 138-МИ/06.11.2023 Г. НА ОИК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО НА ВТОРИ ТУР НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Жалбоподател Н.И.Б.
Ответник ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАНАГЮРИЩЕ

Решение № 727/27.11.2023г. по АД 1121/2023 описа на Адм.съд-Пазарджик

Решение № 2006/20.02.2024г. по Административно дело 12366/2023 Върховен административен съд

Административно дело 1119 от 2023г. 
500 Изборен кодекс
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 10.11.2023г.
Образувано на 10.11.2023г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 9438 от 10.11.2023г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 176 -МИ ОТ 06.11.2023Г. НА ОИК - БЕЛОВО

Жалбоподател К.Г.В.
Ответник ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕЛОВО

Решение № 694/17.11.2023г. по АД 1119/2023 описа на Адм.съд-Пазарджик

Решение № 1835/12.02.2024г. по Административно дело 11680/2023 Върховен административен съд

Административно дело 1104 от 2023г. 
500 Изборен кодекс
Съдия МАРИЯ И. КОЛЕВА

Разпореждане за образуване от 7.11.2023г.
Образувано на 7.11.2023г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 9254 от 7.11.2023г.
ИК/ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 152-МИ ОТ 30.10.2023 Г. НА ОИК - ВЕЛИНГРАД

Жалбоподател М.С.Ш.
Ответник ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИНГРАД

Решение № 700/21.11.2023г. по АД 1104/2023 по описа на Адм.съд-Пазарджик

Административно дело 1103 от 2023г. 
500 Изборен кодекс
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 6.11.2023г.
Образувано на 6.11.2023г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 9245 от 6.11.2023г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ 313- МИ /30.10.23 Г. НА ОИК - ПАЗАРДЖИК

Жалбоподател Б.Г.М.
Ответник .ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК

Определение № 1588/09.11.2023г. по АД 1103/2023 по описа на Адм.съд-Пазарджик

Административно дело 1099 от 2023г. 
500 Изборен кодекс
Съдия ЕВА Д. ПЕЛОВА

Разпореждане за образуване от 6.11.2023г.
Образувано на 6.11.2023г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 9203 от 6.11.2023г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 145-МИ ОТ 30.10.2023Г. НА ОИК - ВЕЛИНГРАД

Жалбоподател Д.В.Г.
Ответник ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИНГРАД

Определение № 1585/09.11.2023г. по АД 1099/2023 по описа на Адм.съд-Пазарджик

Административно дело 1098 от 2023г.
500 Изборен кодекс
Съдия МАРИЯ И. КОЛЕВА

Разпореждане за образуване от 6.11.2023г.
Образувано на 6.11.2023г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 9195 от 6.11.2023г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 313-МИ НА ОИК - ПАЗАРДЖИК

Жалбоподател  ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 
Ответник ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК

Определение № 1550/06.11.2023г. по АД 1098/2023 по описа на Адм.съд-Пазарджик

Административно дело 1097 от 2023г. 
500 Изборен кодекс
Съдия ЕВА Д. ПЕЛОВА

Разпореждане за образуване от 6.11.2023г.
Образувано на 6.11.2023г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 9192 от 6.11.2023г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 313-МИ ОТ 30.10.2023Г. НА ОИК - ПАЗАРДЖИК

Жалбоподател А.С.Н.
Ответник ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК

Определение № 1563/7.11.2023г. по описа на Адм.съд-Пазарджик

 

Административно дело 1096 от 2023г.  

500 Изборен кодекс
Съдия ЕВА Д. ПЕЛОВА

Разпореждане за образуване от 6.11.2023г.
Образувано на 6.11.2023г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 9191 от 6.11.2023г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 313 -МИ ОТ 30.10.2023Г.НА ОИК - ПАЗАРДЖИК

Жалбоподател С.С.Я.Ш.
Ответник ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК

Решение № 689/15.11.2023г. по описа на Адм.съд-Пазарджик

Административно дело 1095 от 2023г. 
500 Изборен кодекс
Съдия МАРИЯ И. КОЛЕВА

Разпореждане за образуване от 3.11.2023г.
Образувано на 3.11.2023г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 9188 от 3.11.2023г.
ИК/ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 118/ 30.10.2023 Г. НА ОИК- РАКИТОВО

Жалбоподател Д.Г.А.
Жалбоподател Г.С.Т.
Жалбоподател Л.Д.К.
Жалбоподател К.В.К.
Жалбоподател А.М.К.
Ответник  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РАКИТОВО

Решение № 688/14.11.2023г. по описа на Адм.съд-Пазарджик

Решение от 26.1.2024г. по Административно дело 11429/2023 Върховен административен съд

 

Административно дело 1094 от 2023г. 
500 Изборен кодекс
Съдия ВЕСЕЛКА В. ЗЛАТЕВА

Разпореждане за образуване от 3.11.2023г.
Образувано на 3.11.2023г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 9172 от 3.11.2023г.
ИК

Жалбоподател Г.Б.Б.
Ответник КЮЛ 0000002131 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БРАЦИГОВО

Определение № 1526/3.11.2023г. по описа на Адм.съд-Пазарджик

 

Административно дело 1093 от 2023г. 
500 Изборен кодекс
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 3.11.2023г.
Образувано на 3.11.2023г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 9171 от 3.11.2023г.
ИК

Жалбоподател Г.Б.Б.
Ответник ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БРАЦИГОВО

Определение № 1537/6.11.2023г. по описа на Адм.съд-Пазарджик

 

Административно дело 1092 от 2023г. 
500 Изборен кодекс
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 3.11.2023г.
Образувано на 3.11.2023г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 9169 от 3.11.2023г.
ИК

Жалбоподател Г.Б.Б.
Ответник ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БРАЦИГОВО

Решение № 691/15.11.2023 г. по АД 1092/2023 г. по описа на Адм. съд - Пазарджик

Административно дело 1091 от 2023г. 
500 Изборен кодекс
Съдия ВЕСЕЛКА В. ЗЛАТЕВА

Разпореждане за образуване от 3.11.2023г.
Образувано на 3.11.2023г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 9159 от 3.11.2023г.
ИК/ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 313-МИ ОТ 30.10.2023 Г. НА ОИК - ПАЗАРДЖИК

Жалбоподател С.А.Т.
Ответник ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК

Определение № 1528/03.11.2023 г. по АД 1090/2023 г. по описа на Адм. съд Пазарджик

Административно дело 1090 от 2023г. 
500 Изборен кодекс
Съдия ВЕСЕЛКА В. ЗЛАТЕВА

Разпореждане за образуване от 3.11.2023г.
Образувано на 3.11.2023г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 9158 от 3.11.2023г.
ИК/ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 313-МИ ОТ 30.10.2023 Г. НА ОИК - ПАЗАРДЖИК

Жалбоподател К.С.А.
Ответник  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК

Определение № 1527/03.11.2023 г. по АД 1090/2023 г. по описа на Адм. съд Пазарджик

Административно дело 1082 от 2023г. 
500 Изборен кодекс
Съдия МАРИЯ И. КОЛЕВА

Разпореждане за образуване от 1.11.2023г.
Образувано на 1.11.2023г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 9072 от 1.11.2023г.
ИК

Жалбоподател  Б.А.С.
Ответник ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК

Определение № 1519/03.11.2023 г по АД 1082/2023 г. по описа на Адм. съд - Пазарджик

 

Административно дело 1081 от 2023г. 
5
00 Изборен кодекс
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 1.11.2023г.
Образувано на 1.11.2023г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 9071 от 1.11.2023г.
ИК

Жалбоподател  Б. А. С.
Ответник  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 674 /13.11.2023 по адм.дело № 1081/23 г. по описа на Адм.съд-Пазарджик

РЕШЕНИЕ № 1626/12.02.24 г. по адм.дело № 11699/23 г. по описа на ВАС

 

Административно дело 310 от 2023г.
500 Изборен кодекс
Съдия ВЕСЕЛКА В. ЗЛАТЕВА

Разпореждане за образуване от 27.3.2023г.
Образувано на 27.3.2023г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2572 от 27.3.2023г.
ИК/ ПРОТИВ ЗАПОВЕД № ТУ-65 ОТ 24.03.2023 Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател  КОАЛИЦИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"
Ответник  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Административно дело 309 от 2023г.
500 Изборен кодекс
Съдия ВЕСЕЛКА В. ЗЛАТЕВА

Разпореждане за образуване от 27.3.2023г.
Образувано на 27.3.2023г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2571 от 27.3.2023г.
ИК/ ПРОТИВ ЗАПОВЕД № ТУ-64 ОТ 24.03.2023 Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател  КОАЛИЦИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"
Ответник  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Административно дело 308 от 2023г.
500 Изборен кодекс
Съдия ВЕСЕЛКА В. ЗЛАТЕВА

Разпореждане за образуване от 27.3.2023г.
Образувано на 27.3.2023г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2570 от 27.3.2023г.
ИК/ ПРОТИВ ЗАПОВЕД № ТУ-63 ОТ 24.03.2023 Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател  КОАЛИЦИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"
Ответник  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Административно дело 307 от 2023г.
500 Изборен кодекс
Съдия ВЕСЕЛКА В. ЗЛАТЕВА

Разпореждане за образуване от 27.3.2023г.
Образувано на 27.3.2023г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2569 от 27.3.2023г.
ИК/ ПРОТИВ ЗАПОВЕД № ТУ-66 ОТ 24.03.2023 Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател  КОАЛИЦИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"
Ответник  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Административно дело 306 от 2023г.
500 Изборен кодекс
Съдия ВЕСЕЛКА В. ЗЛАТЕВА

Разпореждане за образуване от 27.3.2023г.
Образувано на 27.3.2023г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2568 от 27.3.2023г.
ИК/ ПРОТИВ ЗАПОВЕД № ТУ-62 ОТ 24.03.2023 Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател  КОАЛИЦИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"
Ответник  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Административно дело 91 от 2023г.
2400 Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193
Съдия МАРИЯ И. КОЛЕВА

Разпореждане за образуване от 31.1.2023г.
Образувано на 31.1.2023г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 853 от 30.1.2023г.
ЗКН/ ПРОТИВ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПАМ НА ГЛ. ИНСПЕКТОР В РИОКН ПЛОВДИВ, КЪМ ГД "ИОКН" В МК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател  ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Ответник  ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В РИОКН ПЛОВДИВ ПРИ ГД "ИНСПЕКТОРАТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

2022

Административно дело 966 от 2022г.  
420 Закон за държавния служител

Съдия НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ

Разпореждане за образуване от 18.10.2022г.
Образувано на 18.10.2022г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 8225 от 18.10.2022г.
Дело по подсъдност Административно дело 9209/2022г. Административен съд - София град
ЗДСЛ /ПРОТИВ ЗАПОВЕД № РД-01-378/23.09.2022 Г. НА БОЙКО РАНОВСКИ-ИЗП.ДИРЕКТОР НА ИА АА
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател  С.В.С.
Ответник  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Административно дело 886 от 2022г.  
500 Изборен кодекс
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 26.9.2022г.
Образувано на 26.9.2022г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 7571 от 26.9.2022г.
ИК ПРОТИВ ЗАПОВЕД № ТУ-184 ОТ 23.09.2022 Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ПАЗАРДЖИК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател   КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ"
Ответник   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


Административно дело 879 от 2022г. 

500 Изборен кодекс
Съдия МАРИЯ Б. ХУБЧЕВА

Разпореждане за образуване от 19.9.2022г.
Образувано на 19.9.2022г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 7407 от 19.9.2022г.
ИК ПРОТИВ ЗАПОВЕД № ТУ -179 ОТ 15.09.2022Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ГР. ПАЗАРДЖИК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.


Жалбоподател КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ"
Ответник  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Административно дело 680 от 2022г

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
Съдия СВЕТОМИР В. БАБАКОВ

Разпореждане за образуване от 4.7.2022г.
Образувано на 4.7.2022г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5842 от 4.7.2022г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 21, АЛ.2 И ДР. ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 36/ 28.02.2008 Г. НА ОБЩ. СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

Административно дело 524 от 2022г.  

2400 Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193
 
Съдия МАРИЯ И. КОЛЕВА

Разпореждане за образуване от 13.5.2022г.
Образувано на 13.5.2022г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 4305 от 13.5.2022г.
ЧЛ.60 АПК/ ПРОТИВ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПАМ ОТ 10.05.2022 Г. НА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В РИОКН- ПЛОВДИВ В ГД "ИНСПЕКТОРАТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател   ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Административно дело 277 от 2022г.  
1700 Закон за местното самоуправление и местната администрация
 
Съдия МАРИЯ Б. ХУБЧЕВА

Разпореждане за образуване от 10.3.2022г.
Образувано на 10.3.2022г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2222 от 10.3.2022г.
ЗМСМА ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 49/24.02.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ПО ПРОТОКОЛ № 2/24.02.2022 Г.
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Жалбоподател   К.Н.П.
Жалбоподател   Т.В.У.
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД


Административно дело 492 от 2022г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия СВЕТОМИР В. БАБАКОВ

Разпореждане за образуване от 5.5.2022г.
Образувано на 5.5.2022г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3972 от 5.5.2022г.
ЧЛ.185 АПК

Протестираща страна  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

Административно дело 98 от 2022г.  
1700 Закон за местното самоуправление и местната администрация

Съдия СВЕТОМИР В. БАБАКОВ

Разпореждане за образуване от 25.1.2022г.
Образувано на 25.1.2022г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 786 от 25.1.2022г.
ЗМСМА/СРЕЩУ РЕШЕНИЕ № 275, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОС ПАЗАРДЖИК, ПРОВЕДЕНО НА 29.12.2021Г., ПРОТОКОЛ № 13/
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

 

Административно дело 91 от 2022г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
  
Съдия НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ

Разпореждане за образуване от 25.1.2022г.
Образувано на 25.1.2022г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 736 от 24.1.2022г.
ЧЛ. 185 АПК/ ПРОТИВ ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА "ВАРВАРА"- ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 724/ 30.12.2021Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.СЕПТЕМВРИ
Делото е със значим обществен интерес.

Жалбоподател   ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 822088224
Ответник  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

2021

Административно дело 1396 от 2021г. /20217150701396/, По новия ГПК Административно отделение, VIII състав
1700 Закон за местното самоуправление и местната администрация
 
Съдия СВЕТОМИР В. БАБАКОВ

Разпореждане за образуване от 21.12.2021г.
Образувано на 21.12.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 10459 от 20.12.2021г.
ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 653/29.10.2021 Г., ПРОТОКОЛ № 34 И РЕШЕН. № 693/30.11.2021 Г., ПРОТОКОЛ № 35 НА ОБС СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

Административно дело 1389 от 2021г. /20217150701389/, По новия ГПК Административно отделение, VI състав
1700 Закон за местното самоуправление и местната администрация
Съдия при образуване ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 21.12.2021г.
Образувано на 21.12.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 10452 от 20.12.2021г.
ЗМСМА ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 646/29.10.2021 Г., ПРОТОКОЛ № 34 И РЕШЕН. № 686/30.11.2021 Г., ПРОТОКОЛ № 35 НА ОБС СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Ответник  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

Административно дело 1388 от 2021г. /20217150701388
1700 Закон за местното самоуправление и местната администрация

Съдия СВЕТОМИР В. БАБАКОВ

Разпореждане за образуване от 21.12.2021г.
Образувано на 21.12.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 10451 от 20.12.2021г.
ЗМСМА ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 645/29.10.2021 Г., ПРОТОКОЛ № 34 И РЕШЕН. № 685/30.11.2021 Г., ПРОТОКОЛ № 35 НА ОБС СЕПТЕМВРИ

Жалбоподател ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

Административно дело 640 от 2020г. /20207150700640/, По новия ГПК Административно отделение, XII състав
2300 Други дела по ЗОС и ЗДС
Съдия КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ

Разпореждане за образуване от 12.6.2020г.
Образувано на 12.6.2020г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3613 от 12.6.2020г.
ЗОС ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 136 ОТ 30.06.2016 Г. ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ НА ОБС ПАЗАРДЖИК
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Жалбоподател   А. Т. Я.
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК


 
Административно дело 1231 от 2021г. /20217150701231/, По новия ГПК Административно отделение, IX състав
500 Изборен кодекс
Съдия НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА

Разпореждане за образуване от 8.11.2021г.
Образувано на 8.11.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 9195 от 8.11.2021г.
ИК / ПРОТИВ ЗАПОВЕД № ТУ-244 ОТ 04.11.2021 Г. НА ОБЛ. УПРАВИТЕЛ С АДМ. ЦЕНТЪР ПАЗАРДЖИК
ОПРЕДЕЛЯМ ДЕЛОТО КАТО ТАКОВА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС!

Жалбоподател   КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ"
Ответник   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР. ПАЗАРДЖИК


Административно дело 1286 от 2021г. /20217150701286/, По новия ГПК Административно отделение, IX състав
500 Изборен кодекс
Съдия НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА

Разпореждане за образуване от 22.11.2021г.
Образувано на 22.11.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 9664 от 22.11.2021г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 147-МИ/19.11.2021 Г. НА ОИК РАКИТОВО
ОПРЕДЕЛЯ ДЕЛОТО КАТО ТАКОВА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Жалбоподател   К. Щ. Х.
Ответник   ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РАКИТОВО


Административно дело 1363 от 2021г. /20217150701363/, По новия ГПК Административно отделение, IX състав
500 Изборен кодекс
Съдия НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА

Разпореждане за образуване от 16.12.2021г.
Образувано на 16.12.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 10363 от 16.12.2021г.
ИК/ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 339-МР ОТ 10.12.2021 Г. НА ОИК ПАЗАРДЖИК
Делото е със значим обществен интерес.

Жалбоподател   К. Т. К.
Ответник   ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК


Административно дело 1364 от 2021г. /20217150701364/, По новия ГПК Административно отделение, I състав
500 Изборен кодекс
Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 16.12.2021г.
Образувано на 16.12.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 10364 от 16.12.2021г.
ИК/ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 338-МР ОТ 01.12.2021 Г. НА ОИК ПАЗАРДЖИК
Делото е със значим обществен интерес.

Жалбоподател   К. Т. К.
Ответник   ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК

 

Административно дело 1410 от 2021г. /20217150701410/, По новия ГПК Административно отделение, I състав
500 Изборен кодекс
Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 23.12.2021г.
Образувано на 23.12.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 10561 от 23.12.2021г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 350-МИ ОТ 19.12.2021 Г. НА ОИК ПАЗАРДЖИК
Делото е със значим обществен интерес.

Жалбоподател   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК

Административно дело 672 от 2021г. /20217150700672/, По новия ГПК Административно отделение, IX състав
3100 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община
 
Съдия НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА

Разпореждане за образуване от 14.6.2021г.
Образувано на 14.6.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5541 от 14.6.2021г.
ЗУТ/ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 231/25.11.2013 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №13
Определя делото като такова със значим обществен интерес!
Да се публикува на таблото и на страницата на Адм. съд Пазарджик

Жалбоподател   ИКО СТИЛ ЕООД  
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК
  Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация