C C C C A+ A A- X

Съобщение

30.05.2024г.
 
 
 
 
 

 

Защита на подаващите сигнали по ЗЗЛПСПОИН

 

 

 

 

30.05.2024 г. Стартира образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

22.03.2024 г. Административен съд – Пазарджик отчете дейността си за 2023 г.

06.02.2024 г. Резултати от втори етап  - конкурс призовкар

06.02.2024 г. Резултати от втори етап  - конкурс главен счетоводител

11.01.2024 г. Списък на допуснатите кандидати - конкурс главен счетоводител

11.01.2024 г. Списък на допуснатите кандидати - конкурс призовкар

 

21.12.2023 г.  Прессъобщение  "Председател на Административен съд – Пазарджик за един ден"

 

 

 

08.12.2023 г.  Конкурс главен счетоводител

08.12.2023 г. Конкурс призовкар

26.10.2023 г.   Прессъобщение  „ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ”

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Пазарджик

 

11.09.2023 г.  Съдия Светомир Бабаков стана част от съдийския състав на Административен съд – Пазарджик

05.09.2023 г.

Заповед за достъп до помещенията на Административен съд-Пазарджик на основание чл.93, ал. 1 от ЗСВ и § 2  от Правилата за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в сградите и обектите на съдебната власт, утвърдени със Заповед № ЛС-04-495/20.10.2020 г. на министъра на правосъдието

 

24.08.2023 г. Утвърден е бюджета на Административен съд – Пазарджик

03.07.2023 г. Съдия Христо Крачунов е новият член на съдийския състав на Административен съд – Пазарджик

26.06.2023 г.

Заключителна среща с учениците от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт гр. Пазарджик – партньор на съда в „Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури

16.06.2023 г.

На 15.06.2023 г. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) гр. Пазарджик се проведе последната лекция за учебната 2022/2023 г. с деветокласниците от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт гр. Пазарджик – партньор на съда в образователната програма.

07.06.2023 г.

На 06.06.2023 г. в Административен съд – Пазарджик, в рамките на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, се проведе поредната среща с учениците от IХв клас, специалност „Съдебна администрация“ на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт гр. Пазарджик.

06.06.2023 г. 

На 05.06.2023 г. съдия Веселка Златева встъпи в длъжност „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Пазарджик

 

10.05.2023 г.

Възстановена е електронната комуникация между деловодната информационна система на Административен съд – Пазарджик и Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП).

В тази връзка, за лицата с личен потребителски профил, създаден в ЕПЕП, е налице възможност за предоставяне на достъп до електронни дела на Административен съд - Пазарджик, по реда на утвърдените Вътрешни правила за предоставяне на достъп до електронни съдебни дела на Административен съд - Пазарджик в ЕПЕП.

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ в Административен съд-Пазарджик

 

27.03.2023 г. Във връзка с изпълнението на Договор №ВСС-5932/05.04.2022г. , сключен между Висш съдебен съвет и „Информационно обслужване“ АД с предмет: "Оптимизиране на Единния портал за електронно правосъдие за създаване на условия за повишаване достъпа на граждани и юридически лица до е-правосъдие“, в който административните съдилища не са включени, Ви информираме, че от 27.03.2023 год. е нарушена комуникацията между съдебно-деловодната програма на Административен съд-Пазарджик и Единния Портал за Електронно Правосъдие. Постъпилите заявления за достъп до дела се обработват от съда и заявките ще бъдат изпратени веднага след възстановяване на комуникацията с ЕПЕП.

 

На 17.03.2023 г., в зала № 1 на съда бе представен Годишният отчет за дейността на Административен съд - Пазарджик през 2022 г.

 

14.03.2023 г.   Проучване сред потребителите на Административен съд – Пазарджик по проект „Независимост, отчетност и качество на правосъдието“

01.03.2023 г. Поздравителен адрес 16 години Административен Съд Пазарджик

 

27.07.2022 г.     СЪОБЩЕНИЕ

Считано от 01.08.2022 г. електронната кореспонденция с Административен съд – Пазарджик, ще се осъществява чрез електронна поща pazardzhik-adms@justice.bg или чрез   Системата за сигурно електронно връчване .

 

06.01.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ

От 10.01.2022 г. електронни документи могат да бъдат изпращани само на официалния електронен адрес на съда: pazardzhik-adms@justice.bg

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация