C C C C A+ A A- X

Съдебни такси

Извлечение от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието

А. Такси, събирани от съдилищата

т.2б - По жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва: 

а) от юридическите лица с нестопанска цел и от физическите лица, които не са търговци - 10лв.

б) от юридически лица, без посочените в буква "а", и от физическите лица - търговци по смисъла на Търговския закон - 50лв.

в) за касационни жалби таксите се събират в половин размер.

т.19 За издаване на:

а) (изм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) заповед, удостоверение, включително свидетелство за съдимост - 5лв.

б) (изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г.) препис от документи - 2лв.,

а ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по - 1лв.

в) (нова – ДВ, бр. 75 от 2006 г.) фотокопие от документи – за всяка страница  -0,10лв.

а ако фотокопието е повече от 50 страници – за всяка следваща по   -0,07лв.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация