C C C C A+ A A- X

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Дата на публикуване 22 март 2024 Последна редакция 22 март 2024 Новини Отпечатай

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Административен съд – Пазарджик отчете дейността си за 2023 г.

 

 

 

    На 21.03.2024 г., в зала № 1 на съда бе представен Годишният отчет за дейността на Административен съд – Пазарджик през 2023 г.

Официални гости на годишното отчетно събрание бяха Георги Чолаков - председател на Върховния административен съд, Марио Димитров – председател на трето отделение на Върховен административен съд, Атанаска Дишева – член на Висшия съдебен съвет, Елеонора Серафимова – председател на Окръжен съд – Пазарджик, Албена Кузманова – окръжен прокурор на Пазарджик, Христо Георгиев - председател на Районен съд - Пазарджик, Емилиан Венчев - председател на Районен съд – Панагюрище, Атанаска Павлова-Стоименова - председател на Районен съд - Пещера, Деница Стефанова - представител на Адвокатска колегия – Пазарджик, старши комисар Даниел Луков – директор на ОД на МВР – Пазарджик, Емил Илков – и.ф. директор ТД „НС“ – Пазарджик, главен инспектор Антоанета Иванова – началник на ОЗ „Охрана“ – Пазарджик и комисар Иван Дончев – Началник на „Охранителна полиция“ - Пазарджик. Гости на събитието бяха представители на местните медии. На събранието присъстваха всички съдии от Административен съд – Пазарджик.

    Събитието откри председателят на Административен съд – Пазарджик Веселка Златева. В резюме съдия Златева представи доклада за дейността на Административен съд – Пазарджик за 2023 г. Отчетени бяха постигнатите много добри резултати по всички показатели за дейността на съда през 2023 г.  – бързина и качество на съдебното производство, висок дял на решените по същество дела през отчетната година, постановяването на всички съдебни актове в едномесечен срок, с изключение само на 3 акта, ниската висящност на делата в края на отчетната година и традиционно високата натовареност на съдиите. Отчетена бе ясно изразената тенденция на нарастване на първоинстанционните дела, които се отличават с по-висока фактическа и правна сложност и намаляване на касационните административнонаказателни дела, постъпващи от районните съдилища. През 2023 г. година са разгледани общо 1634 дела и са свършени 1285 дела. С най-голям относителен дял от първоинстанционните дела за разглеждане са били делата, образувани по искове по Административнопроцесуалния кодекс, а втората по големина група са разгледаните дела с предмет Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за митниците, като от тях най-голям е броят на делата, образувани против данъчни ревизионни актове, които се отличават и с най-голяма сложност. Съобщен бе напредъкът  в  осигуряването на дългоочаквания нов дом на административния съд и пилотното внедряване на Единната деловодна информационна система за административните съдилища.

    Специална награда за свършената през 2023 година работа – най-голям брой разгледани и свършени дала, председателят на съда връчи на съдия Георги Петров, който е и съдията с най-голям стаж в административното правораздаване.

    Съдия Златева благодари сърдечно на съдиите и съдебните служители за работата им, като им пожела да бъдат здрави и удовлетворени.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков поздрави съдиите в Административен съд – Пазарджик за постигнатите изключително добри резултати през 2023 г. Благодари им за бързото и качествено приключване на изборните дела, като отчете, че това са дела с обществен интерес и обществото е много осторожно по отношение на тези производства. Именно бързина, качество и прозрачност при работата на съответните съдебни органи – това е дължимото на обществото, което съдиите от пазарджишкия административен съд са постигнали. Председателят на ВАС отправи специална благодарност към съдебните служителите във връзка с въвеждането на Единната деловодна информационна система за административните съдилища, като подчерта, че от Административен съд – Пазарджик е получена изключителна подкрепа и не случайно съдът е избран за пилотен.

    В края на изказването си Георги Чолаков отправи пожелания към съдиите, съдебните служители и техните семейства за здраве, удовлетвореност и повече нормалност във всяко едно отношение.

    Поздравления за постигнатите резултати в правораздавателната дейност отправи и Атанаска Дишева – член на ВСС, която изрази  задоволство си, че Административен съд – Пазарджик е един добре организиран и работещ съд, в който има дух на добронамереност, колективност и положително отношение към работата.

     За отчетените в годишния доклад отлични резултати поздравления изказаха  Председателят на Окръжен съд – Пазарджик и Окръжният прокурор на Пазарджик.

 

 

 

 

                                                  АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

                                                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                                                        (Веселка Златева)

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация