C C C C A+ A A- X

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Дата на публикуване 17 март 2023 Последна редакция 17 март 2023 Новини Отпечатай

Отчет за дейността на

Административен съд – Пазарджик за 2022 г.

 

На 17.03.2023 г., в зала № 1 на съда бе представен Годишният отчет за дейността на Административен съд - Пазарджик през 2022 г.

Официални гости на годишното отчетно събрание бяха Любомир Гайдов - заместник-председател на Върховния административен съд и ръководител на Втора колегия на ВАС,  Елеонора Серафимова – председател на Окръжен съд – Пазарджик, Албена Кузманова – окръжен прокурор на Пазарджик, председателите на районните съдилища Пещера, Панагюрище, Велинград, зам. председателят на Районен съд – Пазарджик, председателят и зам. председателят на Адвокатска колегия – Пазарджик - Кирил Александров и Иван Главчев, старши комисар Иван Зеленков – директор на ОД на МВР – Пазарджик, Георги Георгиев – директор ТД „НС“ – Пазарджик, главен инспектор Антоанета Иванова – началник на ОЗ „Охрана“ – Пазарджик. Гости на събитието бяха представители на местните медии. На събранието присъстваха съдиите и съдебните служители, работили през отчетната година в съда.

          Събитието откри и. ф. председател на Административен съд – Пазарджик Десислава Кривиралчева.

            В резюме съдия Кривиралчева представи доклада за дейността на Административен съд – Пазарджик за 2022 г. Отчетени бяха постигнатите много добри резултати по всички показатели за дейността на съда през 2022 г. – бързина и качество на съдебното производство, най-висок относителен дял на решените по същество дела през отчетната година, постановяването на всички съдебни актове в едномесечен срок, ниската висящност на делата в края на отчетната година и високата натовареност на съдиите. Благодарение на запълнения съдийски щат през 2022 г. година вече не е налице свръхнатовареност. Отчетено бе, че от първоинстанционните дела най-голям е броят на разгледаните дела с предмет Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и тенденцията на нарастване на делата по Кодекса за социално осигуряване и Закона за социалното подпомагане. Все по-активно се използват от адвокатите, страните по делата и вещите лица възможностите, които предоставя Единния портал за електронно правосъдие. Съобщен бе напредъкът  в  осигуряването на дългоочаквания нов дом на административния съд, както и предстоящото въвеждане на Единната деловодна информационна система за административните съдилища.

Госпожа Кривиралчева благодари сърдечно на съдиите и съдебните служители за работата им, като им пожела да бъдат здрави и удовлетворени.

Поздравления за постигнатите резултати изказаха окръжният прокурор – г-жа Кузманова и председателят на Окръжен съд – Пазарджик  - г-жа Серафимова.

Заместник-председателят на Върховния административен съд съдия Гайдов поздрави съдиите и съдебните служители на Административен съд – Пазарджик за постигнатите добри резултати през отчетната година. Благодари на всички за усилията и постигнатото. Отчете, че една от заслугите безспорно е на Мариана Шотева, като административен ръководител. Пожела не само здраве, но и  оптимизъм, търпение, устойчивост, откриване винаги в колегите на човека и справяне с предизвикателствата, в различното време, в което живеем.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация